Conducere

Consiliul de Administrație

Președinte/Director General

Membri

Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. 

Remunerația Președintelui consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 4,5  ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, conform art. 37 alin(3) și art. 38 din OUG 109 /2011.

Remunerația Directorului general va fi actualizată ori de câte ori legislația aplicabilă în materie o va cere sau prin consens, la cererea motivată a oricărei părți.

Pentru mandatul actual de la data de 28.01.2021, s-a avut în vedere comunicatul Institutului Național de Statistică pentru ramura de activitate, evoluția câștigului salarial mediu brut pentru perioada ultimelor 12 luni pentru codul CAEN 55-56.

Astfel, media câștigului salarial mediu brut a fost de 3991 lei.

Remunerația membrilor Consiliului de administrație având aceiași bază de calcul, a fost stabilită în cuantum fix de 3000 lei brut.